+48 091 44-27-200
+48 091 44-27-213

Prawa Pacjenta

PRAWA PACJENTA    
Szczegółowych informacji o prawach pacjenta udziela:

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46 
01 - 171 Warszawa
www.bpp.gov.pl
bezpłatna infolinia Biura: 0-800-190-590
e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl      

Akty prawne:

  • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r. - Dz. U. 52, poz. 417 z późn. zmianami)
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z dnia 21 maja 2009 r. - Dz. U. 76, poz. 641 z późn. zmianami)
  • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r., Nr 111, poz. 535 z późn. zmianami)

 


plakat do świadczeniodawców.pdf