+48 091 44-27-200
+48 091 44-27-213

Rys Historyczny

Sama koncepcja powstania zabudowań sięga roku 1890 kiedy to bogaty kupiec szczeciński, Ferdynand Ludwig Karkutsch, ofiarował miastu legat w wysokości 30 000 marek z przeznaczeniem na wybudowanie Muzeum Miejskiego (na Wałach Chrobrego) oraz wybudowanie zakładu leczniczego. Nie od razu władze przystąpiły do zrealizowania drugiego projektu, nastąpiło to dopiero w 1915 roku.

Szpital w Zdunowie budowano w dwóch etapach. W pierwszym został wzniesiony pawilon męski na 170 łóżek oraz pomieszczenia lekarskie: diagnostyczne i zabiegowe wraz z zabudowaniami gospodarczymi oraz sala widowiskowa. W drugim etapie w 1930 roku uruchomiono pawilon kobiecy na około 100 łóżek, budynek administracyjny, budynki mieszkalne pracowników z mieszkaniami rodzinnymi, budynek mieszkalny dla dyrektora oraz zwiększono ilość pomieszczeń przeznaczonych na gabinety lekarskie i zabiegowe. W chwili obecnej koncepcja architektoniczna pozostała niemal w pierwotnym kształcie.

Na tej podbudowie 22 lipca 1949 roku otwarto dobrze na owe czasy wyposażone Państwowe Sanatorium Przeciwgruźlicze, gdzie leczono głównie pacjentów chorych na gruźlicę, która na przełomie lat 40-tych i 50-tych stanowiła istotny problem epidemiologiczny.

Placówka pełniła rolę nie tylko sanatorium, ale również funkcję szpitala. Działając zgodnie z obowiązującymi trendami leczenia gruźlicy płuc w roku 1950 utworzono oddział torakochirurgiczny (ftyzjochirurgiczny), a rok później uruchomiono oddział leczenia gruźlicy kostno-stawowej. Sytuacja epidemiologiczna spowodowała, że w 1958 r. na bazie łóżek sanatoryjnych powstał następny oddział leczenia gruźlicy narządu moczowo-płciowego.

Wraz z ewaluacją działalności szpitala, gdzie obok działalności leczniczej prowadzono działalność dydaktyczną i badawczą zmieniały się kolejno nazwy. W roku 1976 z Państwowego Sanatorium Przeciwgruźliczego na Wojewódzki Szpital Ftyzjo-Pulmonologiczny, a w roku 1996 na Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego.

Kompleksowe wdrażanie reform w roku 1999 umożliwiło jednostce korzystanie ze statusu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.