+48 091 44-27-200
+48 091 44-27-213

INWESTYCJE REALIZOWANE W SZPITALU

 SZCZECIN, 09.02.2011 r.
INFORMACJA
    nt.:  Inwestycji realizowanych przez Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego.
     Począwszy od 2009 roku Szpital Zdunowo realizuje inwestycje wieloletnie na łączną kwotę ca 118,6 mln zł.
Inwestycje są współfinansowane ze środków pomocowych, w tym w dużej mierze ze środków Unii Europejskiej.
Na terenie Szpitala w lokalach nie mających statusu samodzielnych lokali mieszkalnych mieszkają rodziny pracowników, w szczególności w budynku głównym Szpitala nad oddziałami szpitalnymi.
   Celem uporządkowania gospodarki mieszkaniowej na terenie Szpitala będzie wykonana przebudowa byłego internatu pielęgniarskiego na II piętrze budynku przy ul. A. Sokołowskiego 13-17. Biorąc pod uwagę przeznaczenie przyznanych Szpitalowi środków pochodzących z Unii Europejskiej konieczne jest wyprowadzenie mieszkańców z terenu Szpitala.
      Kluczową inwestycją Szpitala o wartości 80,7 mln zł jest projekt RPO WZ na lata 2007- 2013 pn. „Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowie".
     Nowopowstałe skrzydło w części środkowej zwiększy powierzchnię użytkową budynku głównego szpitala o ponad 80% (11400 m2). W ramach inwestycji Szpital uzyska nowoczesne zaplecze zabiegowo-operacyjne oraz diagnostyczno-przyjęciowe w tym: Szpitalny Oddział Ratunkowy, zespół bloków operacyjnych (o profilu chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedycznym, torakochirurgii z transplantacją płuca). Projekt obejmuje również budowę lądowiska dla eurokoptera ratownictwa medycznego na dachu ostatniej kondygnacji. Takie rozwiązanie zapewni najszybszy transport pacjenta w stanie zagrożenia życia bezpośrednio w obszar bloku operacyjnego lub Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
     Szpital jest silnym ośrodkiem naukowo-szkoleniowym współpracującym z wieloma placówkami tego typu na świecie. Realizowane w Projekcie nowoczesne rozwiązania technologii informatycznej z funkcją telemedycyny i zintegrowanymi salami operacyjnymi zapewnią wielostronny rozwój profilu medycznego szpitala w kierunkach zgodnych ze społecznym zapotrzebowaniem oraz polityką zdrowotną regionu i kraju.
     Wraz z rozbudową budynku głównego Szpital prowadzi modernizację systemu elektroenergetycznego o wartości łącznej ca 3,3 mln zł obejmującą m. in.:
-     budowę i wyposażenie nowej stacji transformatorowej w dwa transformatory (1250kVA),
-     połączenie istniejącej stacji agregatów prądotwórczych z nową stacją transformatorową,
-     przystosowanie agregatów do automatycznej współpracy z siecią energetyki zawodowej,
-     modernizację i rozbudowę sieci zasilających wewnętrznych,
-     budowę nowych rozdzielni w budynku głównym Szpitala,
-     modernizację systemu oświetleniowego Szpitala.
    Kolejną ważną inwestycją Szpitala jest przedsięwzięcie pn. „Modernizacja systemu cieplno - energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala w Szczecinie Zdunowie" o planowanej wartości ca 32 mln zł obejmującą następujące działania:
-    termomodernizacja budynków Szpitala Zdunowo,
-    przebudowa budynku starej kotłowni na kotłownię geotermalno-gazową.
-    wykonanie zewnętrznych sieci i wymiana wewnętrznych instalacji sanitarnych.
     Projekt obejmuje zastąpienie obecnego systemu ciepłowniczego opartego na kotłowni węglowej miałowej (6 MW) na odnawialne źródło ciepła (3,6 MW) i chłodu (0,9 MW) z zastosowaniem pomp ciepła z funkcją chłodniczą, kolektorów słonecznych oraz kotłów szczytowych, gazowo-olejowych.
      Poza wymienionymi powyżej inwestycjami Szpital jest uczestnikiem projektu o wartości ca 2,6 mln zł prowadzonego w ramach partnerstwa polsko-niemieckiego pn. „Telemedycyna w Euroregionie Pomerania - sieć Pomerania".
       Jednocześnie Szpital uczestniczy w realizacji programów polityki zdrowotnej, w tym Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2010-2014 - Polgraft czy Narodowego Programu Wyrównywania dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010- 2012 - Polkard. Ponadto Szpital prowadzi działania w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia poprzez autorskie programy: przesiewowy raka płuca, szkoła astmy, szkoła cukrzycy, profilaktyka złamań u osób z osteoporozą, profilaktyka choroby zwyrodnieniowej stawów i inne.
                        
Wizualizacja wg. projektu aranżacji opracowanego przez Biuro Projektów Sp. z o. o. „Architektem" z Łodzi (Projektanci Architekci: Ryszard Zawierucha i Przemysław Gajowiak)