+48 091 44-27-200
+48 091 44-27-213

Oddziały

 ODDZIAŁ I GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
                                                                                                                                                                                                                                          ORDYNATOR: LEK. MED. IWONA WITKIEWICZ

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: MGR MAŁGORZATA ŚWIĄTEK

TELEFONY:
CENTRALA: 44-27-200, 44-27-213
SEKRETARIAT ODDZIAŁU: 44-27-242
DYŻURKA PIELĘGNIAREK: 44-27-255
GABINET LEKARSKI: 44-27-264

DLT - TLENOTERAPIA DOMOWA, 91 44-27-280, 91 44-27-242


Oddział świadczy kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego (w tym gruźlicy). Honorowane są badania spoza szpitala.

DODATKOWE INFORMACJE WAŻNE DLA PACJENTÓW

Lekarz prowadzący dostępny jest dla pacjentów w godzinach: 8.00-15.00; dla rodzin pacjentów, podobnie jak ordynator  w godzinach 8.00-15.00. Nie ma ograniczeń odwiedzin. Oddział dysponuje 3 dwuosobowymi salami, 9 powyżej 3 osób. Do dyspozycji pacjentów jest 6 toalet i 5 pryszniców. Posiłki podawane są w sposób tradycyjny w stołówce. Oddział posiada świetlicę dla pacjentów i osób odwiedzających. Pacjenci posiadają również dostęp do telefonu (nr tel. dla pacjentów  44-27-358). Pokonywanie barier architektonicznych ułatwiają windy i podjazdy.


                                                                                                                                               ODDZIAŁ II ONKOLOGII KLINICZNEJ I CHEMIOTERAPII
                                                                                                                                                                                                                                                         LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM: DR N. MED. PIOTR SERWATOWSKI

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: MGR IWONA SOSNOWSKA


TELEFONY:
CENTRALA: 44-27-200, 44-27-213
SEKRETARIAT: 44-27-420
DYŻURKA PIELĘGNIAREK: 44-27-207

Oddział prowadzi chemioterapię chorób nowotworowych (w tym: wstępną i uzupełniającą chemioterapię w leczeniu operacyjnym nowotworów). Na oddziale znajduje się 16 łóżek i sale dziennego pobytu wyposażone w specjalistyczne fotele do wlewów infuzyjnych. Honorowane są badania spoza szpitala.

DODATKOWE INFORMACJE WAŻNE DLA PACJENTÓW

Lekarz prowadzący dostępny jest dla pacjentów w godzinach: 8.00-15.00; dla rodzin pacjentów, podobnie jak lekarz kierujący oddziałem – w godzinach 8.00-15.00. Nie ma ograniczeń odwiedzin. Oddział dysponuje 4 trzyosobowymi salami. Sale chorych wyposażone są w węzły sanitarne. Do dyspozycji pacjentów jest 5 toalet i 4 prysznice. Posiłki podawane są w sposób tradycyjny. Pokonywanie barier architektonicznych ułatwiają windy i podjazdy.


                                                                                                                                                   ODDZIAŁ III GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
                                                                                                                                                                                                                                                    LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM: DR N. MED. GRZEGORZ ZIOŁO

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: MGR STANISŁAWA FLIS

 


TELEFONY:
CENTRALA: 44-27-200, 44-27-213
SEKRETARIAT ODDZIAŁU: 44-27-260
DYŻURKA PIELĘGNIAREK: 44-27-256

W ramach swojego profilu oddział specjalizuje się w leczeniu chorób obturacyjnych płuc, alergologicznych, diagnostyce i terapii bezdechu sennego. Oddział prowadzi również diagnostykę i leczenie w chorobach śródmiąższowych płuc i nowotworów. Ściśle współpracuje z lekarzami rodzinnymi, z Kliniką Reumatologii oraz Zakładem Farmakologii PUM. Oddział prowadzi Szkołę Astmy, Poradnię Antynikotynową oraz współpracuje ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Przewlekłymi Chorobami Dróg Oddechowych i Alergią.

DODATKOWE INFORMACJE WAŻNE DLA PACJENTÓW

Lekarz prowadzący dostępny jest dla pacjentów w godzinach: 8.00-15.00; dla rodzin pacjentów, podobnie jak lekarz kierujący oddziałem – w godzinach 8.00-15.00. Nie ma ograniczeń odwiedzin. Oddział dysponuje 4 dwuosobowymi salami, 6 powyżej 3 osób. Do dyspozycji pacjentów są 4 toalety i 2 prysznice. Posiłki podawane są w sposób tradycyjny.

Pokonywanie barier architektonicznych ułatwiają windy i podjazdy.


                                                                                                                                                ODDZIAŁ IV CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
                                                                                                                                                                                                                                                            : LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM: LEK. MED. ANNA KUBISA
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: MGR MARZENA FABIAŃSKA

 

TELEFONY:
CENTRALA: 44-27-200, 44-27-213
SEKRETARIAT ODDZIAŁU: 44-27-221
DYŻURKA PIELĘGNIAREK: 44-27-289

Oddział prowadzi leczenie ogólno-internistyczne oraz diagnostykę kardiologiczną, gastrologiczną i onkologiczno - hematologiczną.

DODATKOWE INFORMACJE WAŻNE DLA PACJENTÓW

Lekarz prowadzący dostępny jest dla pacjentów w godzinach: 8.00-15.00; dla rodzin pacjentów, podobnie jak lekarz kierujący oddziałem – w godzinach 8.00-15.00. Nie ma ograniczeń odwiedzin w ciągu dnia. Oddział dysponuje 1 jednoosobową salą, 8 dwuosobowymi, 4 trzyosobowymi, 4 osobowa sala intensywnego nadzoru kardiologicznego. Sale chorych są wyposażone w węzły sanitarne. Do dyspozycji pacjentów jest 11 toalet i 11 prysznicy. Posiłki podawane są w sposób tradycyjny. Pokonywanie barier architektonicznych ułatwiają windy i podjazdy.


                                                                                                                                                             ODDZIAŁ V CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
                                                                                                                                                                                                                                                               ORDYNATOR: DR N. MED. DARIUSZ KOZERAWSKI
                                                                                                                                                                                                                                        PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: MGR ZOFIA CERZNIEWSKA

 

TELEFONY:
CENTRALA: 44-27-200, 44-27-213
SEKRETARIAT ODDZIAŁU: 44-27-290
DYŻURKA PIELĘGNIAREK: 44-27-225

W ramach swojego profilu oddział wykonuje wszystkie procedury z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Specjalizuje się w leczeniu zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, stawów biodrowych, kolanowych, barkowych oraz innych stawów. Prowadzi w pełnym zakresie leczenie następstw urazowych, uszkodzeń narządu ruchu oraz ich powikłań, w tym leczenie stawów rzekomych. Wykonuje endoprotezoplastyki stawów biodrowych i kolanowych, artroskopie stawów kolanowych, barkowych oraz skokowych. Ponadto prowadzi leczenie zapaleń swoistych i nieswoistych oraz pierwotnych i przerzutowych nowotworów narządu ruchu, w tym kręgosłupa. Oddział prowadzi wczesną rehabilitację pooperacyjną.

DODATKOWE INFORMACJE WAŻNE DLA PACJENTÓW

Lekarz prowadzący dostępny jest dla pacjentów w godzinach: 8.00-15.00; dla rodzin pacjentów, podobnie jak ordynator – w godzinach 8.00-15.00. Nie ma ograniczeń odwiedzin. Oddział dysponuje 2 dwuosobowymi salami, 6 trzyosobowymi, 5 powyżej 3 osób. Do dyspozycji pacjentów jest 5 toalet i 2 prysznice. Posiłki podawane są w sposób tradycyjny. Pokonywanie barier architektonicznych ułatwiają windy i podjazdy.


                                                                                                                                                  ODDZIAŁ VI CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
                                                                                                                                                                                                                                                      LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM : DR N. MED. DARIUSZ LARYSZ
                                                                                                                                                                                                                                        PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: MGR KRYSTYNA DOMAGALSKA

TELEFONY:
CENTRALA: 44-27-200, 44-27-213
SEKRETARIAT ODDZIAŁU: 44-27-233
DYŻURKA PIELĘGNIAREK: 44-27-384

 

W ramach swojego profilu oddział specjalizuje się w endoprotezoplastyce stawu biodrowego i kolanowego, w leczeniu artroskopowym schorzeń stawu kolanowego i barkowego, leczeniu złamań, zniekształceń kości i stawów, zabiegi operacyjne na kręgosłupie z zastosowaniem implantów, prowadzi wczesną rehabilitację pooperacyjną.

Oddział prowadzi program w zakresie edukacji zdrowotnej, profilaktyki i promocji zdrowia pt.:
"Endoprotezoplastyka stawu biodrowego".

DODATKOWE INFORMACJE WAŻNE DLA PACJENTÓW

Lekarz prowadzący dostępny jest dla pacjentów w godzinach: 8.00-15.00; dla rodzin pacjentów, podobnie jak lekarz kierujący oddziałem – w godzinach 12.00-14.00. Nie ma ograniczeń odwiedzin. Oddział dysponuje 2 dwuosobowymi, 6 trzyosobowymi, 3 ośmioosobowymi, 2 pięcioosobowymi (część jest wyposażona w węzły sanitarne). Do dyspozycji pacjentów jest 5 toalet i 2 prysznice. Posiłki podawane są w sposób tradycyjny. Pokonywanie barier architektonicznych ułatwiają windy i podjazdy.


                                                                                                                                               KLINIKA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ I TRANSPLANTACJI PUM                                                                                                                                                                                                                                                                                 KIEROWNIK KLINIKI: PROF. DR HAB. MED. TOMASZ GRODZKI

 
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: MGR IRENA CZEKAŁA
                                                                                                                                                                                       TELEFONY:
CENTRALA: 44-27-200, 44-27-213
SEKRETARIAT ODDZIAŁU: 44-27-272
DYŻURKA PIELĘGNIAREK: 44-27-229

Oddział Kliniczny prowadzi pełen zakres operacji torakochirurgicznych oraz transplantacje płuc; jest jednym z największych ośrodków tego typu w Polsce. W ramach swojego profilu oferuje pełen zakres leczenia chirurgicznego nowotworów klatki piersiowej, przełyku, urazów; w tym także technikami małoinwazyjnymi (np videotorakoskopie). Prowadzi wczesną rehabilitację pooperacyjną. Na oddziale znajduje się 60 łóżek. Chorymi opiekuje się (wg liczby etatów) 14 lekarzy (1 profesor, 6 z tytułem doktora w tym 3- doktor habilitowany) oraz 19 pielęgniarek. Honorowane są badania spoza szpitala.

DODATKOWE INFORMACJE WAŻNE DLA PACJENTÓW

Lekarz prowadzący dostępny jest dla pacjentów w godzinach: 8.00-15.00; dla rodzin pacjentów, podobnie jak Kierownik Kliniki – w godzinach 12.00-14.00, w razie pilnej potrzeby o każdej porze. Nie ma ograniczeń odwiedzin. Oddział dysponuje 3 jednoosobowymi salami, 3 dwuosobowymi, 4 trzyosobowymi, 6 powyżej 3 osób. Do dyspozycji pacjentów jest 7 toalet i 3 prysznice. Posiłki podawane są w sposób tradycyjny. Pacjenci posiadają dostęp do telefonu (nr tel. dla pacjentów  44-27-356). Pokonywanie barier architektonicznych ułatwiają windy i podjazdy.


                                                                                                                                                        ODDZIAŁ VIII CHIRURGII OGÓLNEJ I NACZYNIOWEJ
                                                                                                                                                                                                                                                         LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM: DR N. MED. KRZYSZTOF KASEJA

 
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: MGR ELŻBIETA GRANATOWSKA
                                                                                                                                                                                               TELEFONY:
CENTRALA: 44-27-200, 44-27-213
SEKRETARIAT ODDZIAŁU: 44-27-389
DYŻURKA PIELĘGNIAREK: 47-17-572

 

Oddział specjalizuje się w leczeniu chirurgicznym chorób naczyń obwodowych, leczeniu patologicznej otyłości (również sposobem laparoskopowym). Metodą laparoskopową leczy się również kamice żółciową, guzy jelita grubego, guzy nadnerczy. Dokonuje się wycięć zapalnie zmienionych wyrostków robaczkowych. Oddział posiada bardzo duże doświadczenie w chirurgii tarczycy. Poza tym wykonuje wszystkie inne zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej.

DODATKOWE INFORMACJE WAŻNE DLA PACJENTÓW

Lekarz prowadzący dostępny jest dla pacjentów w godzinach: 8:00-15:00 dla rodzin pacjentów, podobnie jak lekarz kierujący oddziałem – w godzinach 12.00-14.00, w razie pilnej potrzeby o każdej porze. Nie ma ograniczeń odwiedzin. Oddział dysponuje salami jednoosobowymi, dwuosobowymi, trzyosobowymi, powyżej 3 osób, każda z węzłem sanitarnym. Posiłki podawane są w sposób tradycyjny. Pacjenci posiadają dostęp do telefonu (nr tel. dla pacjentów – 44-27-361). Pokonywanie barier architektonicznych ułatwiają windy i podjazdy.


                                                                                                                                                           ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
                                                                                                                                                                                                                                                          : LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM: LEK. MED. PIOTR WASILEWSKI

 
PIELĘGNIARZ ODDZIAŁOWY: MGR IRENEUSZ SYCH
                                                                                                                                                                                                                                TELEFONY:
CENTRALA: 44-27-200, 44-27-213
SEKRETARIAT: 47-17-586
ORDYNATOR: 44-27-232
GABINET LEKARSKI: 47-17-588
DYŻURKA PIELĘGNIAREK: 44-27-224

 
                                                                                                                                                                                                                                                         DODATKOWE INFORMACJE WAŻNE DLA PACJENTÓW

Lekarz prowadzący dostępny jest dla pacjentów w godzinach: 8.00-15.00; dla rodzin pacjentów, podobnie jak lekarz kierujący oddziałem – w godzinach 12.00-14.00. Nie ma ograniczeń odwiedzin. Oddział dysponuje 8 stanowiskami IOM. 
IZBA PRZYJĘĆ SZPITALA 
                                                                                                                                                                          TELEFON: 91 44-27-235 (tylko przyjęcia planowe w oddziały)
  
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY
LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM: DR N. MED. LESZEK KOCHANOWSKI
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: MGR EWA ŁĄGIEWKA
Telefon kontaktowy: rejestracja/informacja: 91 44-27-245, 91 47-17-544         
    W SOR udzielane są świadczenia w stanach nagłych, wymagających natychmiastowej interwencji medycznej przez całą dobę.