+48 091 44-27-200
+48 091 44-27-213

Poradnie

ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANYCH W PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ PORADNIACH W RAMACH ZAWARTEJ UMOWY Z NFZ.

 


[PROSZĘ PRZYGOTOWAĆ NR PESEL ORAZ NR TLEFONU KONTAKTOWEGO]

 

PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

TELEFON : 91 44-27-280 

W poradni prowadzi się ambulatoryjne leczenie chorych z chorobami układu oddechowego. 

                       

PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA

 

TELEFON: 91 44-27-351 lub 91 44-27-365

  

W poradni prowadzi się ambulatoryjne leczenie chorych z schorzeniami układu pokarmowego.

 

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

 

REJESTRACJA TELEFONICZNA W GODZINACH: 8:00 - 10:00

[PROSZĘ PRZYGOTOWAĆ NR PESEL ORAZ NR TLEFONU KONTAKTOWEGO]

TELEFON: 91 44-27-352 

 

 

 

W poradni prowadzi się ambulatoryjne leczenie chorych ze schorzeniami serca i układu krążenia. 

 

 

PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ

TELEFON:  91 44-27-351 lub 91 44-27-365      

W poradni prowadzi się ambulatoryjne leczenie chorych wymagających  leczenia w zakresie chirurgii klatki piersiowej, a także kontynuacji leczenia osób po  zabiegach chirurgicznych.

 

 

PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

TELEFON REJESTRACJA: 91 44-27-351 lub 91 44-27-365   

W poradni prowadzi się ambulatoryjne leczenie chorych wymagających leczenia z zakresu chirurgii urazowo-ortopedycznej, a także osób po zabiegach  chirurgicznych. 

 

 

PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ

TELEFON:91 44-27-351 lub 91 44-27-365      

W poradni prowadzi się ambulatoryjne leczenie chorych wymagających  leczenia chirurgicznego, a także osób po zabiegach chirurgicznych.  

 

 

PORADNIA CHORÓB NACZYŃ

TELEFON:91 44-27-351 lub 91 44-27-365


W poradni prowadzi się ambulatoryjne leczenie chorych wymagających leczenia z zakresu chorób naczyń, a także osób po zabiegach chirurgicznych.